De VGP biedt:

  • een bedding tot bewustwording van ons hoger Zelf via het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia;
  • de mogelijkheid aan mensen om tot verbinding en uitwisseling te komen;
  • de mogelijkheid ons te verenigen om samen een steeds groter Licht te vormen voor aarde, kosmos en Al wat is;
  • een uitgebreid programma van cursussen, workshops, lezingen en regio-bijeenkomsten.