Sinds 1 januari 2017 is er veel veranderd voor praktijk voerende hulpverleners. Iedere hulpverlener dient zich aan te melden bij een klachtenconsulent. Dit is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz). De VGP-geregistreerde leden kunnen zich aanmelden bij het NIBIG (https://nibig.nl/). Zij regelen de registratie.

Zorgverzekering

Hulpverleners met een diploma van een opleiding die voldoet aan de PLATO-norm, of die een BIG-registratie hebben, kunnen zich aanmelden bij de Vektis (https://www.vektis.nl/). Consulten van deze hulpverleners worden in de regel door zorgverzekeraars vergoed.