Kiezen voor de Weg van deze nieuwe tijd vraagt om overgave en daarvoor is nodig dat men leert te leven vanuit Vrijheid. Zelfs als er angst is, kan men kiezen voor Vertrouwen: ‘laat je leiden door vertrouwen en je bent VRIJ’. Laat gevoelens en emoties toe, zodat ze bevrijd kunnen worden van hun destructieve uitwerking. Gevoelens en emoties maken de mens tot mens. Het gaat er om hoe je er mee om gaat. Dat heeft te maken met hoe je denkt. Bij de ‘oude’ tijdmens is de gedachte ‘geworteld’ dat pijn buiten zichzelf wordt bewerkstelligd. Men dacht/denkt vanuit schuld. Zelfs als de mens zichzelf de schuld geeft, is dat denken vanuit buiten zichzelf. Het gaat immers niet om schuld, maar om Inzicht over hoe we denken en doen en wat we voelen.

We mogen in de nieuwe tijd de schuldvraag los laten.

Begrijp dat, als dat patroon eeuwen ‘geworteld’ is in het systeem van denken, dat deze wortels heel diep zitten. Het ont-wortelen van de oude patronen om de schuld bij anderen of jezelf te leggen, kan heel zwaar zijn en vraagt om Inzicht in het leven. En als de mens dat dan heeft gedaan, dan zal deze mens zich een tijd wortel-loos voelen. Dan gaan er weer nieuwe wortels groeien uit de zaadjes die gezaaid zijn vanuit een nieuw bewustzijn. Heel fragiel en broos, maar wel met heel nieuwe mogelijkheden en Inzichten. De mens groeit dan naar nieuwe waarden en een nieuw bewustzijn. Nu kan men zich afvragen, hoe kan een mens wortel-loos zijn, dan ga je toch dood? Dat is zo; wat er ‘dood’ gaat is het oude egosysteem, de oude drijfkracht, het oude egosysteem met al haar vergissingen die zich in het verleden hebben opgestapeld. Wat geworteld blijft en juist steeds sterker wordt, is het bewustzijn van het Hoger Zelf. Door de ‘dood’ van het oude ego, wordt de mens zich bewust van wie zij werkelijk is. Het nieuwe egosysteem wordt gevoed door de Zuiverheid van het Hoger Zelf Dit Zelf is en blijft geworteld in de Eenheid.

Uit: De Kwantum-Sprong Een boodschap van Hoop en Liefde

Een boodschap vanuit het Hoger Zelf © Johanna van der Hoogt- van de Castel Leeflang