De inspiratie van mijn schilderwerkje kwam van een zin die ik ergens las: ” De liefde rust nooit in zelfvoldaanheid. de liefde moet zich uitstorten.”

Natuurlijk kennen we allemaal de woorden: liefde moet stromen. Maar de tekst die ik las was voor mijn gevoel net even krachtiger. Liefde moet uitgestort worden, dus m.i. met meer energie en heel bewust. Het voortdurend impulsen blijven geven. Want als liefde in rust is, stagneert het. “Stilstand is achteruitgang”. Dus we mogen actief bezig blijven met liefde geven en ontvangen. Naar alles en iedereen, aarde en Universum. Er zijn geen grenzen; alles is Eenheid.

In liefde verbonden,

Pia Mensonides

Pia Mensonides

Pia Mensonides