Mijn naam is Johanna van der Hoogt. Ik ben geboren in 1946, in 1969 getrouwd met Jan en samen hebben wij een dochter: Martine. Ik heb sinds 1986 een praktijk voor spirituele begeleiding en vanaf 1992 geef ik Mystieke Scholing. www.goudenbloem.nl
In 2006 heb ik op verzoek van Zohra Noach het initiatief genomen om de Opleiding Hulpverlening vanuit Psychosofia op te zetten, nadat ik al een aantal jaren de nascholing verzorgde voor de VGP. www.psychosofiaopleidingen.nl
In de loop van de jaren is de invulling van mijn werk regelmatig veranderd. Het loopt mee met mijn eigen ontwikkeling en groei. Ik heb altijd al veel mystieke en spirituele teksten geschreven en de laatste jaren komen die ook uit in boekvorm.

Mijn oorspronkelijke achtergrond is lerares pedagogiek, expressieve werkvormen en kinderzang en muziek. In mijn huidige werk met groepen heb ik daar veel aan. Expressie is een belangrijk onderdeel om ons zelf beter te leren kennen en om tot ons hoger Zelf te komen. Mijn ervaring met Psychosofia begint in 1986 toen Zohra Noach voor hele grote groepen lezingen gaf. De inhoud van haar, toen nog heel eenvoudige, boekjes, trof mij. Ik heb me verdiept in haar doorgevingen en voelde daarin een diepe verbinding. Het mooie vind ik dat ik daarmee mijn eigen kanaal van Wijsheid; mijn helder voelen en weten (van kinds af aan), een energetische en maatschappelijke bedding kon geven. Ik hoop nog vele jaren dit prachtige werk te mogen doen.
Johanna van der Hoogt (mystica)

Dansende Boeddha
Beeldje gemaakt van klei met de ogen dicht.
Een innerlijke weergave van de Boeddha in ons allen.