De leringen van Psychosofia zijn aangereikt via Zohra Noach. De VGP heeft onder andere tot doel mensen een platform te geven om deze leringen in zichzelf te integreren en uit te dragen.

Psychosofia is een onafhankelijke spirituele, humanitaire stroming geheel gebaseerd op de verbinding van de eigen Geest in het menselijke bewustzijn. Psychosofia betekent letterlijk: wijsheid van Geest. Begeleiding vanuit Psychosofia kan onder andere belemmeringen inzichtelijk maken die ons ervan weerhouden om helemaal onszelf te kunnen zijn en deze omzetten naar positieve, daadkrachtige en stromende energie.

Psychosofia gaat er vanuit dat iedereen dit vermogen tot zelfheling en zelfontwikkeling  in zich heeft. Echter, niet iedereen kan daar altijd goed  bijkomen, daar is soms een beetje hulp bij gewenst. Psychosofia heeft geen hiërarchische structuur, geen lidmaatschap, regels, dogma’s verboden of geboden. Het is slechts een leerweg, een hulpmiddel om tot diepere herkenning en inzicht van kosmische wetmatigheden te komen via het hoger Zelf: het pad naar en van de kwantumsprong.

Psychosofia reikt ons ook een mogelijkheid aan om via het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia stappen te nemen naar steeds meer bewustzijn en de stap naar de kwantumsprong te maken (ook wel dimensie vijf genoemd).

De essentie van alle spirituele waarden aan de mensheid gegeven houdt in dat er één  Geest van waarheid en liefde is, één Bron waaruit alle religies en godsdiensten zijn ontsproten. Wij bepalen zelf als individu, naar gelang van cultuur-historische en sociaal maatschappelijke achtergronden, op welke wijze de spirituele essentie in ons wordt ontvangen en vorm zal krijgen in ons leven.

Psychosofia gaat uit van de gedachte dat de ziel van de mens onsterfelijk is en uit twee componenten bestaat: een deel is gericht op de goddelijke natuur ( het hogere Zelf), het andere deel is gericht op de stoffelijke persoonlijkheid. Via deze persoonlijkheid kan de ziel groeien en evolueren naar een hoger bewustzijn. Door gebruik te maken van onze vrije wil kunnen we onze persoonlijkheid zuiveren van de schaduwkanten van het denken en de emoties. Door innerlijke onthechting maken we ons vrij van dwangmatigheden waardoor we innerlijke eenheid met onze eigen goddelijke natuur gaan ervaren.