• We organiseren vier keer per jaar regiobijeenkomsten. (Voor hulpverleners met een licentie zijn deze bijeenkomsten een onderdeel van de nascholing!) In Den Haag, Laag Soeren en Veenendaal.
  • Wij organiseren twee keer per jaar een  applicatiecursus vanuit Psychosofia. Eenmaal in Den Haag en eenmaal in Laag Soeren.
  • Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de hulpverlening vanuit Psychosofia.
  • We sturen twee keer per jaar het VGP-blad en daarnaast, indien nodig, informatiebrieven en e-mails.
  • Activiteiten die door de VGP worden georganiseerd zijn voor VGP-leden gratis
  • Via onze website en facebook informeren wij mensen over het werk van de VGP.
  • Op diverse plaatsen in het land worden basis/instapcursussen gegeven voor geïnteresseerden over het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia. (Zie onder activiteiten)
  • Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). In een vereniging zijn de leden het hoogste orgaan.

Activiteiten gerelateerd aan Psychosofia/VGP

  • VGP-leden krijgen reductie op Psychosofia activiteiten van Gouden Bloem
  • In Den Haag, Laag Soeren en Veenendaal worden cursussen, bij- en nascholingsprogramma’s gegeven voor nieuwe en bestaande leden.