• Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de hulpverlening vanuit Psychosofia..
  • We organiseren vier keer per jaar regiobijeenkomsten. (Voor hulpverleners met een licentie zijn deze bijeenkomsten een onderdeel van de nascholing!)
  • Wij organiseren éénmaal per jaar een  applicatiecursus vanuit Psychosofia.
  • Wij bieden een uitgebreid bij- en nascholingsprogramma voor nieuwe en bestaande leden.
  • We sturen je  twee keer per jaar het VGP-blad en daarnaast, indien nodig, informatiebrieven en e-mails.
  • Activiteiten die door de VGP worden georganiseerd zijn voor VGP-leden gratis
  • VGP-leden krijgen reductie op Psychosofia activiteiten van Gouden Bloem
  • Via onze website en facebook informeren wij mensen over het werk van de VGP.
  • Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). In een vereniging zijn de leden het hoogste orgaan. Om die reden is het noodzakelijk dat de leden op de ALV aanwezig zijn.