Opleidingen en bij-nascholing voor hulpverleners.

Ook mensen (niet hulpverleners) die het Twaalfvoudig Pad willen bewandelen zijn van harte welkom bij modules naar keuze.

Psychosofia is de leer van Wijsheid van Geest. Deze leer is het uitgangspunt voor het leven en werken van onze leden.

De gehele opleiding bestaat uit vijf modules en het schrijven en presenteren van een scriptie.

De opleiding is ontwikkeld door Johanna van der Hoogt en opgebouwd met materiaal van het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia door Zohra Noach.

Licentie-registratie als hulpverlener vanuit Psychosofia, kan aangevraagd worden na het behalen van module 1 en 2 of de modules 1 en 4.

Alle modules zijn ontwikkeld door Johanna van der Hoogt-van de Castel Leeflang.

Module 1: De cursist heeft de door Zohra Noach aangereikte stof om tot Wijsheid van Geest te komen persoonlijk  doorleefd via Het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia.
Module 2: De cursist heeft de Energie-, Integratie- en Transformatiehandeling vanuit Psychosofia ervaren en leren toepassen.
Module 3: Medische kennis vanuit Psychosofia
Module 4: Cliëntenbegeleiding vanuit Psychosofia
Module 5: Psychosofia in breder perspectief
Afronding: Scriptie begeleiding Johanna van der Hoogt

Opleiding, en bij- en nascholing vanuit Psychosofia kunnen op op diverse plaatsen in het land worden gevolgd.

Den Haag   johannavanderhoogt@gmail.com
Johanna van der Hoogt
Gouden Bloem

 • De gehele opleiding als hulpverlening vanuit Psychosofia (5 modules en afstuderen)
 • Je kunt naar eigen keuze de modules volgen.
 • Bij- en nascholing
 • Het Twaalfvoudig Pad (module 1) Johanna van der Hoogt
 • Energetische Handelingen (module 2) Johanna van der Hoogt en Pim Wijnakkers
 • Medische Basiskennis (module 3) Adri Westmaas en Johanna van der Hoogt.
 • Cliëntenbegeleiding (module 4) Johanna van der Hoogt
 • Psychosofia in breder perspectief (module 5) Jan en Johanna van der Hoogt
 • Afstuderen/scriptie Johanna van der Hoogt

Laag-Soeren www.careandshare.nl
Pia Mensonides Care & Share

 • Bij- en nascholing
 • Het Twaalfvoudig Pad (module 1)
 • Energetische Handelingen (module 2)

Veenendaal www.spiritueelcentrummahatma.nl
Maria Hartjes 

 • Bij- en nascholing
 • Het Twaalfvoudig Pad (module 1)
 • Energetische Handelingen (module 2)

Voor het algemeen lidmaatschap van de VGP is geen opleiding of cursus nodig. Iedereen die geïnteresseerd is in Psychosofia is van harte welkom bij de VGP.

Binnenkort van start
Modules 1 en 2 in Veenendaal
Modules 4 en 5 in Den Haag. goudenbloem@gemail.com

Diverse onderwerpen module 4 uit de syllabus van Johanna van der Hoogt.

·        Houding van de hulpverlener

·        Leven vanuit je centrum/in je eigen Lichtbol gaan staan

·        Instellen/Instemmen 

·        Waarnemen

·        Energie Bewustzijn

·        Verlangen tot herstel

·        De weg van verwerking

·        Healingen toepassen

·        Herkennen/erkennen van de hulpvraag

·        Van binden naar verbinden

·        Intuïtie/inspiratie 

·        Kwantum Sprong

·        Het geheim van spirituele energie via Zohra

·        Ego en ego

·        Ontvangen en geven in evenwicht (wanneer we wel en wanneer niet helpen) Zie Zohra en Transformatie

Gesprekstechnieken:

 • Opbouw van een consult

·        Visualiseren en mediteren met de cliënt

·        Toepassen van symbolen en kleuren

·        Theater van het leven

·        Het vuur van transformatie

·        Saboteurs/afgoden in ons systeem

Module 1 door Maria Hartjes
Spirituele Verdiepingscursus vanuit het Twaalfvoudig Pad van Zohra Noach. Gegeven door Maria Hartjes: ik ben gediplomeerd therapeut voor Hulpverlening vanuit Psychosofia. Ik heb de kaderopleiding gevolgd waardoor ik modules 1 en 2 gecertificeerd mag geven.

Het Twaalfvoudig Pad is een pad van bewustwording, een pad naar wie ben ik, een pad naar je Hoger Zelf. Je leert te vertrouwen om met je hoger Zelf te werken. Je leert je karmische obstakels op te ruimen. Je leert hoe je jezelf kunt transformeren naar een hogere energie van bewustwording. Leren wie je werkelijk bent. De cursus is voor iedereen die zich wil ontwikkelen en verdiepen op haar/zijn spirituele pad.

Kosten: € 450,00
Met een uitgebreide syllabus (gemaakt door Johanna van der Hoogt.)

Op de vrijdagen, ochtend van 10.00 tot 12.30. Module II middag van 13.15 tot ongeveer 15.00 uur kan iets uitlopen.

Data: 2-9; 7-10; 4-11; 2-12; 20-1; 24-2; en 25-3. Inleveren rode draad;15-6 bespreken, korte presentatie en uitdelen certificaat 8-7-2023.  Groepsgrootte:  Minimaal 3 maximaal 6 personen

Module 2:
“Energetisch healen”voor Hulpverlening vanuit Psychosofia : Door Maria Hartjes: Je krijgt 3 energetische healing methodes aangereikt, 1e Energertische/magnetiseer handeling, 2e Integratiehandeling, 3e Transformatiehandeling, zoals Zohra Noach deze heeft doorgekregen.

Data: : 2-9; 7-10; 4-11; 2-12; 20-1; 24-2; en 25-3. Inleveren rode draad;15-6 bespreken, korte presentatie en uitdelen certificaat 8-7-2023. Op de vrijdagmiddag van 13.15 tot ongeveer 15.00 uur kan iets uitlopen.

Kan gelijk met module I gevolgd worden.  Kosten € 350,00. Mag per keer betaald worden. Voor degene die minimaal Reiki 3A hebben of Reiki Master en Shambhala Vijf Eenheid hebben gevolgd. Of de Munay-Ki trainer opleiding hebben gevolgd.

Met een uitgebreide syllabus. Met een uitgebreide syllabus (gemaakt door Johanna van der Hoogt.)  Groepsgrootte:

Maximaal 6 minimaal 3 personen.

Als je beide modules hebt gevolgd, dan kun je na het behalen van de 2 modules, LICENTIE LID worden bij onze beroepsvereniging de VGP.     www.ver-vgp.nl 

Voor het algemeen lidmaatschap is geen opleiding of cursus nodig. Iedereen die geïnteresseerd is in Psychosofia is van harte welkom bij de VGP.