Psychosofia in Breder Perspectief start in januari 2020
Zohra Noach heeft altijd aangegeven hoe belangrijk het is om wetenschap en Psychosofia met elkaar te verbinden. En dat is wat we in deze cursus doen. Geen zware kost maar op speelse wijze kijken (en door-voelen) naar de samenhang van deze gebieden.
Jan van der Hoogt zal bij iedere bijeenkomst een inleiding geven over een bepaald wetenschappelijk thema. Daarna zullen we met elkaar kijken wat dit voor ons betekent in ons dagelijks leven en voor de mensheid, gezien vanuit spiritueel oogpunt.
We kunnen ons afvragen hoe deze gebieden elkaar beïnvloeden en waar de overeenkomsten en verschillen zijn.
De kosten voor deze 5 bijeenkomsten zijn € 120,00 inclusief cursusmateriaal.  VGP-leden en vaste bezoekers van Gouden Bloem betalen € 100,00
De bijeenkomsten zijn in Den Haag.
Zaterdagochtenden van half 11 tot 13,00 uur èèn keer per maand.

Cursusbegeleiding: Jan en Johanna van der Hoogt

Heb je belangstelling?  Meld je dan aan via johannavanderhoogt@gmail.com
Inleiders, Jan en Johanna van der Hoogt.