Voor Algemene leden biedt de VGP het volgende.

  • Je hebt een platform waar we in verbinding met elkaar Psychosofia uitdragen.
  • Je hebt de mogelijkheid tot uitwisseling en verdieping.
  • Je verbindt je met een netwerk: maatschappelijk en energetisch.
  • Je kunt deelnemen aan bijeenkomsten en cursussen; Psychosofia is een altijd doorlopend pad van bewustwording.
  • Je kunt deelnemen aan regio- en intervisiebijeenkomsten.
  • We profileren ons op Facebook en de website.

Voor Hulpverleners vanuit Psychosofia geldt daarboven:
(Registratie lidmaatschap, inschrijving Wkkgz)

  • Je kunt je deskundigheid op het gebied van hulpverlening vanuit Psychosofia  en je bereidheid je deskundigheid op peil te houden aantonen  door ballotage, intercollegiale toetsing, nascholing en intervisie.
  • Je wordt (als je dat wenst) als behandelaar vermeld op de website van de VGP.
  • Je kunt aantonen dat je bereid bent te werken volgens de criteria, het beroepsprofiel, de beroepscode en het huishoudelijk reglement van de VGP.