Eenmaal per jaar organiseert de VGP een applicatiebijeenkomst in twee regio’s, waarin een onderdeel van het Twaalfvoudig Pad wordt behandeld.

Hulpverleners
Applicatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor hulpverleners om hun deskundigheid op peil te houden. Voor de hulpverlener vanuit Psychosofia betekent het ook, dat bewustwording van de steeds weer vernieuwende energie, belangrijk is bij de begeleiding in de hulpverlening. Voor onze registratie- leden is deze applicatie verplicht als nascholing.

Algemene leden en niet-leden 
De applicatiebijeenkomsten geven veel inzichten voor iedereen die daar voor openstaat. Uiteindelijk is iedereen een hulpverlener voor zichzelf en anderen. Daarom kunnen ook niet hulpverleners deze bijeenkomsten bijwonen. Niet leden betalen € 10,00 per bijeenkomst.

De datums
10 november 2018 in Den Haag
8d devember 2018 in Laag Soeren

info@ver-vgp.nl