Onderstaande boeken en syllabussen zijn geschreven door
Johanna van der Hoogt-van de Castel Leeflang en worden onder anderen gebruikt in de opleiding Hulpverlening vanuit Psychosofia.
Te bestellen bij Uitgeverij Gouden Bloem: johannavanderhoogt@gmail.com

De grote lijnen binnen Psychosofia (Cursusboek opleiding)
Het Twaalfvoudig Pad
2008, ISBN/EAN: 978-94-91158-00-1
€ 24,95
voor cursisten € 22,95

Energetische genezing vanuit Psychosofia (Syllabus module 2)
2008 ISBN/EAN: 978-94-91158-02-5
€ 15,00

Cliëntenbegeleiding vanuit Psychosofia (Syllabus module 4)
2012, ISBN/EAN: 978-94-91158-03-2
€ 15,00

De Kwantum-Sprong
Een boodschap van Hoop en Liefde
Boodschappen vanuit mijn hoger Zelf
2010, ISBN /EAN: 978-94-91158-0-8
€ 14,95

Spelen met polariteiten
Van dualiteit naar polariteiten
2016 ISBN/EAN: 978-94-91158-05-6
Een verhandeling gebaseerd op het
Vier-elementenschema vanuit Psychosofia via Zohra Noach.
€ 9,95

Het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia in een notendop
2017 ISBN/EAN: 978-94-91158-06-3
Geschiedenis VGP
Teksten van Zohra Noach toegelicht door Johanna van der Hoogt.
€ 7,50
voor cursisten en VGP-leden  € 6,00

Ik heb je lief
Het moet zo zijn, de poort naar de vijfde dimensie
2018 ISBN/EAN: 978-94-91158-07-0
€ 7.50

Zohra Noach
Onderstaande boeken zijn geschreven door Zohra Noach en een aantal daarvan kunnen in de opleiding gebruikt voor zover zij nog leverbaar zijn. 
Eenheid van geest in verscheidenheid en vormgeving.
de mystiek van het vernieuwde Christusbewustzijn.
Zeven kernkwaliteiten van de mens.
Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief.
Het Gevleugelde Woord.
Hulpvragen en Hulpverlenen.